DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

 Bezpečnostná služba

SHS s.r.o.

 


DETEKTÍVNA SLUŽBA
licencia na prevádzkovanie detektívnej služby číslo PD 000093
 

Spoločnosť SHS s.r.o. prevádzkuje detektívnu službu v zmysle zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a na základe licencie vydanej Krajským riaditeľstvom Policajného zboru v Trnave číslo PS 000093 na prevádzkovanie detektívnej služby platná do 22.12.2027.

 

Detektívnu službu poskytujeme  v oblasti:

  • hľadanie osôb,
  • hľadanie majetku,
  • monitorovanie činnosti osoby v uzavretom priestore alebo na uzavretom mieste,
  • získavanie údajov, ktoré môžu slúžiť ako dôkazný prostriedok v konaní pred súdom alebo správnym orgánom,
  • získavanie údajov o osobnom stave fyzickej osoby a získavanie  informácií o konaní fyzickej osoby alebo právnickej osoby alebo o ich majetkových pomeroch,
  • získavanie informácii v súvislosti s vymáhaním pohľadávky alebo
  • získavanie údajov o protiprávnom konaní ohrozujúcom obchodné tajomstvo /§17 obchodného zákonníka/.