Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

  Súkromná bezpečnostná služba 

                          SHS s.r.o.


                                            DETEKTÍVNA SLUŽBA
                                 licencia na prevádzkovanie strážnej služby číslo PD 000057



Spoločnosť SHS s.r.o. prevádzkuje detektívnu službu v zmysle zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a na základe licencie vydanej Krajským riaditeľstvom Policajného zboru v Trnave číslo PS 000057 na prevádzkovanie detektívnej služby.

 

  Vďaka dlhoročným skúsenostiam v oblasti bezpečnosti, zavedenému systému riadenia kvality a vlastnému know-how sa nám darí neustále zvyšovať kvalitu detektívnej služby poskytovanej zákazníkom.

 

Detektívnu službu poskytujeme  v oblasti: 

  • hľadanie osôb,
  • hľadanie majetku,
  • monitorovanie činnosti osoby v uzavretom priestore alebo na uzavretom mieste,
  • získavanie údajov, ktoré môžu slúžiť ako dôkazný prostriedok v konaní pred súdom alebo správnym orgánom,
  • získavanie údajov o osobnom stave fyzickej osoby a získavanie  informácií o konaní fyzickej osoby alebo právnickej osoby alebo o ich majetkových pomeroch,
  • získavanie informácii v súvislosti s vymáhaním pohľadávky alebo
  • získavanie údajov o protiprávnom konaní ohrozujúcom obchodné tajomstvo /§17 obchodného zákonníka/.

 

Pri riešení otázok v oblasti súkromnej bezpečnosti  - detektívna služba Vám radi poskytneme služby a informácie na tel. čísle:                    +421 911 011 211
alebo nás kontaktujte na náš e-mail:                                 
shsecurity@shsecurity.sk 
alebo na internetovej stránke                                            
www.shsecurity.sk

TOPlist