DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

 

sídlo spoločnosti:        SHS s.r.o. 
                                        Botanická ulica č. 2827/1 
                                        917 08   TRNAVA 
                                        Slovenská republika             

                                   

bankové spojenie:        Slovenská sporiteľňa, a.s. pobočka Trnava 
číslo účtu:                    0285217747/0900

IČO:                             36 856 908 
DIČ:
                             2022533535
IČ DPH:                        SK2022533535

číslo licencie:                PS  000859        platná do 22.12.2027
strážna služba

číslo licencie:                PD  000093        platná do 22.12.2027 
detektívna služba

číslo licencie:                POP000081        platná do 22.12.2027
odborná príprava 
a poradenstvo

telefón:                        +421 0911 011 211                                
e-mail:                         shs@shsecurity.sk