Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Súkromná bezpečnostná služba

SHS s.r.o

 

poskytuje 

 

služby v oblasti odbornej prípravy prostredníctvom vykonávania kurzov odbornej prípravy na skúšku z odbornej prípravy v zmysle § 5 písm. a -b) zákona NR SR č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti  v znení neskorších predpisova Vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 634/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti

 

 

kurz "S" v skrátenej forme

- odborná príprava na  skúšku odbornej spôsobilostipre osoby - zamestnacov, ktorí sú  poverení výkonom fyzickej ochrany a pátrania a platnosť preukazu odbornej spôsobilosti im zanikne uplynutím času, na ktorý bol preukaz  vydaný, na vydanie nového preukazu je potrebné absolvovať odbornú prípravu v skrátenej forme a vykonať skúšku. Odbornú prípravu je možné vykonať najskôr šesť mesiacov pred skončením platnosti preukazu /§20 ods 5 zákona o súkromnej bezpečnosti/.

Povinné poplatky podľa sadzobníka poplatkov položka č. 149 čl. III. zákona o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti :

  • poplatok za   podanie prihlášky na skúšku odbornej spôsobilosti.........................33,00-EUR
  • poplatok za vydanie preukazu odbornej spôsobilosti .........................................16,50-EUR

Rozsah kurzu:     30 vyučovacích hodín                        

Informácie  o  kurzoch  a o  prihlasovaní  sa  na   kurzy  budú  aktualizované na našej stránke:  
                     
                                                                                      www.shsecurity.sk

Informácie o kurzoch a  o prihlasovaní sa na kurzy Vám poskytneme na tel. čísle:
                                          +421 911 011 211

alebo na e-mail adrese:             shsecurity@shsecurity.sk 

písomne na adrese:                     SHS s.r.o. Botanická 2827/1, 917 08 Trnava    

TOPlist