Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Súkromná bezpečnostná služba

SHS s.r.o

 

poskytuje

 

služby   v    oblasti    odbornej   prípravy   prostredníctvom  vykonávania kurzov odbornej prípravy na skúšku z odbornej prípravy v zmysle § 5 písm. a -b) zákona NR SR č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti v znení neskorších predpisov a Vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 634/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti

 kurz "P" pre prevádzkovateľov SBS

 

- odborná príprava na skúšku odbornej spôsobilosti pre prevádzkovateľov SBS a osoby poverené výkonom fyzickej ochrany, pátrania a odbornej prípravy

Rozsah kurzu:  90 vyučovacích hodín 

Povinné poplatky podľa sadzobníka poplatkov položka č. 149 čl. III. zákona o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti :

  •    poplatok za   podanie prihlášky na skúšku odbornej spôsobnosti  .......... 49,50-EUR
  •    poplatok za vydanie preukazu odbornej spôsobilosti  ............................16,50-EUR

 

Informácie  o  kurzoch  a o  prihlasovaní  sa  na   kurzy  budú aktualizované na našej stránke:  
                     
                                                                                        www.shsecurity.sk /

Informácie o kurzoch a  o prihlasovaní sa na kurzy Vám poskytneme na tel. čísle:


                                            +421 948 011 665 

alebo na e-mail adrese:              shsecurity@shsecurity.sk 

písomne na adrese:                       SHS s.r.o. Botanická 2827/1,

                                                     917 08 Trnava

TOPlist