Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Súkromno bezpečnostná služba

SHS s.r.o

 

poskytuje 

 

služby   v    oblasti    odbornej   prípravy   prostredníctvom  vykonávania kurzov odbornej prípravy na skúšku z odbornej prípravy v zmysle § 5 písm. a -b) zákona NR SR č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti  v znení neskorších predpisov a Vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 634/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti

 

 

kurz "S"

- odborná príprava na skúšku odbornej spôsobilosti, pre nových zamestnancov  súkromných bezpečnostných služieb

Rozsah kurzu:  70 vyučovacích hodín               

Povinné poplatky podľa sadzobníka poplatkov položka č. 149 čl. III. zákona o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti :

 

  •    poplatok za   podanie prihlášky na skúšku odbornej spôsobilosti.....................16,50-EUR
  •    poplatok za vydanie preukazu odbornej spôsobilosti .....................................16,50-EUR

Informácie  o  kurzoch  a o  prihlasovaní  sa  na   kurzy  budú  aktualizované na našej stránke:  
                     
                                                                                      www.shsecurity.sk

Informácie o kurzoch a  o prihlasovaní sa na kurzy Vám poskytneme na tel. čísle:
                                           +421 911 011 211

alebo na e-mail adrese:             shsecurity@shsecurity.sk 

písomne na adrese:                      SHS s.r.o. Botanická 2827/1, 917 08 Trnava

TOPlist