Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

 SHS s.r.o

Súkromná bezpečnostná služba

 

 

služby   v    oblasti    odbornej   prípravy   prostredníctvom  vykonávania kurzov odbornej prípravy na skúšku z odbornej prípravy v zmysle § 5 písm. a -b) zákona NR SR č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti v znení neskorších predpisov a Vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 634/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti

 

v ponuke sú 3 kurzy

 

1.  typ:   "S" v skrátenej forme

pre osoby - zamestnancov SBS, ktorým zanikla platnosť  preukazu odbornej spôsobilosti uplynutím času.

 

2.   typ:   "S" v neskrátenej forme

pre nových zamestnancov v oblasti SBS.

 

3.   typ:   "P"  pre prevádzkovateľov SBS

 

1. 

kurz "S" v skrátenej forme

- odborná príprava na  skúšku odbornej spôsobilosti, pre osoby - zamestnancov, ktorí sú  poverení výkonom fyzickej ochrany a pátrania a platnosť preukazu odbornej spôsobilosti im zanikne uplynutím času, na ktorý bol preukaz  vydaný, na vydanie nového preukazu je potrebné absolvovať odbornú prípravu v skrátenej forme a vykonať skúšku. Odbornú prípravu je možné vykonať najskôr šesť mesiacov pred skončením platnosti preukazu /§20 ods 5 zákona o súkromnej bezpečnosti/.

Rozsah  kurzu:        30 vyučovacích hodín    

Cena kurzu:                            

Povinné poplatky podľa sadzobníka poplatkov položka č. 149 čl. III. zákona o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti :

  • poplatok za   podanie prihlášky na skúšku odbornej spôsobilosti..........33,00-EUR
  • poplatok za vydanie preukazu odbornej spôsobilosti ....................................16,50-EUR

 

2.
kurz "S" 

- odborná príprava na skúšku odbornej spôsobilosti, pre nových zamestnancov  súkromných bezpečnostných služieb.

Rozsah kurzu:     70 vyučovacích hodín 

Cena kurzu:                            

Povinné poplatky podľa sadzobníka poplatkov položka č. 149 čl. III. zákona o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti :

  •  poplatok za   podanie prihlášky na skúšku odbornej spôsobilosti.........16,50-EUR
  •  poplatok za vydanie preukazu odbornej spôsobilosti ...................................16,50-EUR


 

     3.
 kurz "P" 

- odborná príprava na skúšku odbornej spôsobilosti pre prevádzkovateľov SBS a osoby poverené výkonom fyzickej ochrany, pátrania a odbornej prípravy

Rozsah kurzu:       90 vyučovacích hodín 

Cena kurzu:  

Povinné poplatky podľa sadzobníka poplatkov položka č. 149 čl. III. zákona o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti :

  •   poplatok za   podanie prihlášky na skúšku odbornej spôsobilosti..........49,50-EUR
  •   poplatok za vydanie preukazu odbornej spôsobilosti ....................................16,50-EUR 

Informácie  o  kurzoch  a o  prihlasovaní  sa  na   kurzy  budú  aktualizované na našej stránke:  
                     
                                                                www.shsecurity.sk

Informácie o kurzoch a  o prihlasovaní sa na kurzy Vám poskytneme na tel. čísle:
                                                               +421 0911 011 211

alebo na e-mail adrese:             shsecurity@shsecurity.sk

písomne na adrese:                     SHS s.r.o. Botanická 2827/1, 917 08 Trnava

 

TOPlist