Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

 

Súkromná bezpečnostná služba 

 SHS s.r.o.
 

ODBORNÉ PORADENSTVO
licencia na prevádzkovanie odbornej prípravy a poradenstva číslo POP 000058


SHS s.r.o. poskytuje  služby v oblasti odborného poradenstva v zmysle zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti v znení neskorších zmien a na základe licencii vydanej Krajským riaditeľstvom Policajného zboru v Trnave číslo POP 000058.

 

Odbornú spoluprácu poskytujem v oblasti súkromnej bezpečnosti:                                          

a)   poskytovania odborných rád pri prevádzkovaní strážnej služby                            

b)   poskytovanie odborných rád pri prevádzkovani detektívnej služby                    

c)    vypracúvanie plánu ochrany /viď. sekcia strážna služba /  

d)    projektovanie a návrh zabezpečenia pomocou technickéj ochrany /zabezpečovacie,

       poplachové a sledovacie- monitorovacie-kamerové systémy/ viď. sekcia technická služba/                                      

 

Informácie  našej stránke:                       www.shsecurity.sk

Informácie poskytneme na tel. čísle:      +421 948 011 665, +421 948 011 665

alebo na e-mail adrese:                       shsecurity@shsecurity.sk   

písomne na adrese:                                  SHS s.r.o. Botanická 2827/1,

                                                                917 08 Trnava

 

TOPlist