Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

 

 

Súkromná bezpečnostná služba   

                       SHS s.r.o.


                                          STRÁŽNA SLUŽBA
                           licencia na prevádzkovanie strážnej služby číslo PS 000066Spoločnosť SHS s.r.o. prevádzkuje strážnu službu v zmysle zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a na základe licencie vydanej Krajským riaditeľstvom Policajného zboru v Trnave číslo PS 000066 na prevádzkovanie strážnej služby.
Vďaka dlhoročným skusenostiam, zavedenému systému riadenia kvality a vlastnému know-how sa nám darí neustále zvyšovať kvalitu strážnej služby poskytovanej zákazníkom.

 

ROZSAH ČINNOSTI STRÁŽNEJ SLUŽBY:

kontrola a evidencia oprávnenosti vstupov a výstupov,

vybavovanie a evidencia návštev, ich usmerňovanie,

kontrola vnášania a vynášania materiálu podľa interných smerníc zákazníka, podľa týchto smerníc sa spíše hlásenie, ktoré sa postúpi príslušnému útvaru na ďalšie riešenie,
 
vedenie bežnej evidencie,
 
zabezpečovanie všeobecného poriadku a pokoja na objekte,
 
ochrana majetku pri preprave, ochrana prepravy majetku a osoby,
 
ďalšia činnosť podľa vypracovaných smerníc,
 
koordinácia činností s verejnými inštitúciami ako polícia, požiarnici, havarijné služby, zdravotníctvo a pod,
 
preventívne protipožiarne kontroly priestorov (kontrola hasiacich prístrojov, vypnutie el. varičov, dodržiavanie zákazu fajčenia),
 
kontrola pohybu podozrivých osôb po jednotlivých poschodiach a vo vyhradených priestoroch,
kontrola uzamykania kancelárií po odchode príslušných pracovníkov,
 
kontola neporušenosti vstupov, zámkov, pečatí, atď.,
 
dohľad nad priepustnosťou chodieb a únikových ciest (nábytok, iné zariadenia, tovar,...)
 
evidovanie a okamžité nahlasovanie porúch (voda, elektrika, vypínače,...) na dispečing,
 
kontrola vjazdu a výjazdu motorových vozidiel,
 
stráženie motorových vozidiel na vyhradených parkovacích plochách,
 
po  dohode    so   zákazníkom   môžeme   prebrať   celú expedičnú činnosť zo skladov, t.j. ustrážiť najpravdepodobnejšiu oblasť úniku hodnôt.  
 
 
 
 
TECHNICKÉ VYBYVENIE

Štandardným vybavením bezpečnostného pracovníka je : 
 

obušok, resp. tonfa a putá, baterka, ID karta, podľa želania zákazníka Patrol Manager.    PATROL MANAGER je dokumentačné zariadenie na zaznamenávanie výkonu pochôdzkovej služby. Na jednotlivých kontrolných bodoch sú umiestnené opto-magnetické štítky so zakódovaným záznamom, ktorý je odolný voči vode, teplu, chladu, prepísaniu, magnetickému zničeniu informácie. Bezpečnostný pracovník pri pochôdzke používa snímacie zariadenie PATROL MANAGER, ktoré má zabudované hodiny, je otrasuvzdorné, pracho  a vodotesné. Snímacie zariadenie má prepisovateľnú pamäť na záznam cca 1000 alebo 2000 štítkov a zaznamenáva presný čas a kód zosnímaného štítku. Zariadenie je možné naprogramovať na kontrolu výkonu pochôdzky tak, aby upozornilo na nesprávne poradie alebo vynechanie kontrolného miesta. Na vyhodnotenie činnosti stačí zariadenie umiestniť do čítacieho zariadenia priamo prepojeného na PC. Protokol o činnosti možno automaticky vytlačiť.

TOPlist