Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

  Súkromná bezpečnostná služba

SHS s.r.o. 
 

 

najbližší kurz typu „S“ 

                                  začne v mesiaci február 2012

v priestoroch Poľnohospodársko – potravinárska škola so sídlom na námestí  sv. Štefana č.3 v Dunajskej Strede.

Potrebné je sa dostatočne včas nahlásiť.

 

Uchádzač o kurz odbornej spôsobilosti sa môže prihlásiť :

  • Osobne ..... v sídle spoločnosti na Botanická 2827/1, 91708 Trnava
  • Telefón ..... 0911011211
  • e-mail ....... shsecurity@shsecurity.sk

 

Prihláška musí obsahovať:

  • Meno, priezvisko a titul uchádzača
  • Dátum a miesto narodenia uchádzača
  • Adresu trvalého pobytu, korešpondenčná adresa uchádzača
  • Číslo mobilného telefónu
  • E-mail adresa (nepovinný udaj)

________________________________________________________________________________

TOPlist